Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Gorgeousscents is een webshop van Ulrike Krajewski, handelaar met maatschappelijke zetel in de Tieltsestraat 20, 3391 Meensel-Kiezegem, Tielt-Winge, België. BTW : BE 0 630 324 905. Handelsregister : HRL 109760.  Telefoon : 016 25 21 50 maandag t.e.m. zondag tussen 9.30 uur en 22.00 uur. Geen verzendingen op zaterdag en zondag.

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste step voor betaling, m.a.w., wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op " Betalend kopen ". U aanvaardt dan onderhavige algemene voorwaarden en ziet af van alle andere voorwaarden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Gorgeousscents behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal U elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Herroepingsrecht

U hebt veertien dagen bedenktijd vanaf de dag na de ontvangst van Uw bestelling! In die periode kan U zonder kosten, (email aan info@gorgeousscents.com volstaat ) melden af te zien van de koop. Een retouren formulier vindt U hier onderaan, maar het is niet verplicht deze te gebruiken.

In zulk geval dient u onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U ons de herroeping medegedeeld hebt, ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Gorgeousscents worden geleverd. Gorgeousscents zal geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd en/of gebruikt of wanneer de producten en/of de verpakking door de klant beschadigd werden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Gorgeousscents kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen.

Wij betalen u alle bedragen terug, die u tot op dat moment heeft gedaan met het betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht binnen de 5 werkdagen na het terug ontvangen van de onbeschadigde goederen.

De consument is aansprakelijk voor het waardeverlies van een product dat volgt uit ieder gebruik dat niet noodzakelijk is voor het nagaan en testen van de eigenschappen van het product, zoals bijvoorbeeld het openen van een parfumflesje/crème.

Retouradress :

Ulrike Krajewski

Tieltsestraat 20

3391 Meensel-Kiezegem

België

 

In geval van annulatie van een bestelling na veertien dagen na ontvangst van de levering is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte leveringskosten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door toeval, overmacht of voor iedere schade die niet toerekenbaar is aan Gorgeousscents. Alle door ons verkochte producten blijven onze eigendom tot volledige betaling. Het risico gaat over bij de ontvangst van de levering. Met zijn handtekening bij ontvangst van de levering bevestigd de  klant, dat hij de goederen ontvangen heeft conform zijn bestelling en dat Gorgeousscents bijgevolg aan zijn leveringsverplichting voldaan heeft.

 

Alle foto’s op onze website zijn eigendom van Ulrike Krajewski. 


De aanbiedingen en prijzen zijn  geldig op de dag wanneer ze op mijn website aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Gorgeousscents verbindt zich ertoe uw bestelling te versturen binnen de 24 uur na ontvangst van betaling, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant terugbetaald.


Alle klachten over geleverde diensten moeten uiterlijk tot 14 dagen na levering gebeuren door een email aan : info@gorgeousscents.com 

Indien er in onderling akkoord tussen partijen werd afgesproken dat er pas achteraf betaald dient te worden, en de vervaldag niet gespecificeerd wordt, zal de factuur vervallen op de veertiende dag na de datum van de factuur. De wederpartij die een factuur niet op de vervaldag heeft betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 15 % op het factuurbedrag verschuldigd. Daarenboven is hij een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,- verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper zich voor andere schade te verhalen op de koper. Elke wanbetaling van een factuur geeft de verkoper het recht de desbetreffende en alle andere lopende overeenkomsten eenzijdig te verbreken zonder dat de koper hiervoor een schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van de verkoper zich te verhalen voor de door hem opgelopen schade.

Al uw persoonlijke gegevens ( adres, afleveradres, telefoonnummer ) zijn bestemd voor intern gebruik door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen wel aan organismen (transporteur) doorgegeven worden die contractueel met ons verbonden zijn voor commerciële doeleinden (leveringen van bestelling ). Het doorgeven aan derde personen gebeurt enkel in het kader van de uitvoering van de bestelling en het garanderen van een goede klantenservice.

Ze geven recht op inzage en rechtzetting zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie ter Bescherming van het privéleven.

U aanvaard deze algemene voorwaarden door het afronden en het drukken op de knop” Bestelling met betalingsverplichting “.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Onverminderd de toepassing van dwingende bevoegdheidsregels is enkel het vredegerecht van het kanton Aarschot en de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Hier kunt U het herroepingsdocument downloaden.

 

Algemene voorwaardenGorgeousscents is een webshop van Ulrike Krajewski, handelaar met maatschappelijke zetel in de Tieltsestraat 20, 3391 Meensel-Kiezegem, Tielt-Winge, België. BTW : BE 0 630 324 905. Handelsregister : HRL 109760. Telefoon : 016 25 21 50 maandag t.e.m. zondag tussen 9.30 uur en 22.00 uur. Geen verzendingen op zaterdag en zondag.

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste step voor betaling, m.a.w., wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op " Betalend kopen ". U aanvaardt dan onderhavige algemene voorwaarden en ziet af van alle andere voorwaarden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Gorgeousscents behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal U elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Herroepingsrecht

U hebt veertien dagen bedenktijd vanaf de dag na de ontvangst van Uw bestelling! In die periode kan U zonder kosten, (email aan info@gorgeousscents.com volstaat ) melden af te zien van de koop. Een retouren formulier vindt U hier onderaan, maar het is niet verplicht deze te gebruiken.

In zulk geval dient u onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U ons de herroeping medegedeeld hebt, ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Gorgeousscents worden geleverd. Gorgeousscents zal geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd en/of gebruikt of wanneer de producten en/of de verpakking door de klant beschadigd werden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Gorgeousscents kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen.

Wij betalen u alle bedragen terug, die u tot op dat moment heeft gedaan met het betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht binnen de 5 werkdagen na het terug ontvangen van de onbeschadigde goederen.

De consument is aansprakelijk voor het waardeverlies van een product dat volgt uit ieder gebruik dat niet noodzakelijk is voor het nagaan en testen van de eigenschappen van het product, zoals bijvoorbeeld het openen van een parfumflesje/crème.

Retouradress :

Ulrike Krajewski

Tieltsestraat 20

3391 Meensel-Kiezegem

BelgiëIn geval van annulatie van een bestelling na veertien dagen na ontvangst van de levering is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte leveringskosten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door toeval, overmacht of voor iedere schade die niet toerekenbaar is aan Gorgeousscents. Alle door ons verkochte producten blijven onze eigendom tot volledige betaling. Het risico gaat over bij de ontvangst van de levering. Met zijn handtekening bij ontvangst van de levering bevestigd de klant, dat hij de goederen ontvangen heeft conform zijn bestelling en dat Gorgeousscents bijgevolg aan zijn leveringsverplichting voldaan heeft.Alle foto’s op onze website zijn eigendom van Ulrike Krajewski.


De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op mijn website aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Gorgeousscents verbindt zich ertoe uw bestelling te versturen binnen de 24 uur na ontvangst van betaling, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant terugbetaald.


Alle klachten over geleverde diensten moeten uiterlijk tot 14 dagen na levering gebeuren door een email aan : info@gorgeousscents.com


Indien er in onderling akkoord tussen partijen werd afgesproken dat er pas achteraf betaald dient te worden, en de vervaldag niet gespecificeerd wordt, zal de factuur vervallen op de veertiende dag na de datum van de factuur. De wederpartij die een factuur niet op de vervaldag heeft betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 15 % op het factuurbedrag verschuldigd. Daarenboven is hij een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,- verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper zich voor andere schade te verhalen op de koper. Elke wanbetaling van een factuur geeft de verkoper het recht de desbetreffende en alle andere lopende overeenkomsten eenzijdig te verbreken zonder dat de koper hiervoor een schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van de verkoper zich te verhalen voor de door hem opgelopen schade.Al uw persoonlijke gegevens ( adres, afleveradres, telefoonnummer ) zijn bestemd voor intern gebruik door middel van een gegevensverwerking. Ze kunnen wel aan organismen (transporteur) doorgegeven worden die contractueel met ons verbonden zijn voor commerciële doeleinden (leveringen van bestelling ). Het doorgeven aan derde personen gebeurt enkel in het kader van de uitvoering van de bestelling en het garanderen van een goede klantenservice.

Ze geven recht op inzage en rechtzetting zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie ter Bescherming van het privéleven.

U aanvaard deze algemene voorwaarden door het afronden en het drukken op de knop” Bestelling met betalingsverplichting “.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Onverminderd de toepassing van dwingende bevoegdheidsregels is enkel het vredegerecht van het kanton Aarschot en de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Download hier uw retourformulier

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 www.gorgeousscents.net | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.